Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP40/MP50 Heinen + Loewenstein leonplus Anesthesia Machine

Mounting solution

Learn more about the option available to mount the IntelliVue MP40/50 patient monitoring system on a Heinen + Loewenstein leonplus Anesthesia Machine

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Philips IntelliVue MP40/50 Heinen+Loe... || 1
Philips IntelliVue MP40/50 Heinen+Loewenstein leonplus Anesthesia Machine Mounting kit

Philips IntelliVue MP40/50 Heinen+Loewenstein leonplus Anesthesia Machine Mounting kit

H + L kits: 0208550 und 0060505 Kits Include: Mounting solution; adapter for Anesthesia Machine.