Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP40/MP50 Philips Rail Mount

Mounting solution

Learn more about Rail Mounting Options M8040A available for Philips IntelliVue MP40/50.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
M8040A #A12: 10 x 25 mm Wall Mount Ra... || 1
M8040A #A12: 10 x 25 mm Wall Mount Rail

M8040A #A12: 10 x 25 mm Wall Mount Rail

Mounts directly to a wall surface; 10 x 25 mm rail profile; 30 lb / 13.6 Kg weight limit.*
M8040A #A13: 10 x 25 mm Rail for GCX ... || 1
M8040A #A13: 10 x 25 mm Rail for GCX Channel

M8040A #A13: 10 x 25 mm Rail for GCX Channel

Installs into any GCX Channel.; 10 x 25 mm rail profile; 30 lb / 13.6 Kg weight limit.**
  • *The device weight should not exceed the recommended rail limits. Secure anchorage to the wall surface is the responsibility of the installer.
  • **The device weight should not exceed the recommended rail limits.