Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP40/MP50 Philips Fix Mount

Mounting solution

Leran more about the Fix Mounting upgrade kit for Philips IntelliVue MP20-70 monitors.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
M8001-64033: Fix Mount upgrade kit fo... || 1
M8001-64033: Fix Mount upgrade kit for IntelliVue Patient Monitors

M8001-64033: Fix Mount upgrade kit for IntelliVue Patient Monitors

MP20-70 Kit contains: the fix mount; two release knob covers: one for MP20-50 (white) and one for MP60/70 (grey).