Transducers

X7-2t

Live 3D TEE xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology

Learn more about the Philips X7-2t Live 3D TEE xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology in the specification table below.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications

Specifications
Specifications
Technology
 • xMATRIX, PureWave
Number of elements
 • 2500
Frequency range
 • 7 - 2 MHz
Array Type
 • xMATRIX Sector
Aperture
 • Proprietary
Field of view
 • 90°
Volume of field of view
 • 98° x 98°
Modes
 • 2D, advanced XRES, harmonic imaging, M-mode, color M-mode, color flow, PW Doppler, CW Doppler, Live xPlane imaging, Live 3D Echo, Live 3D zoom, 3D zoom color, 3D zoom color preview
Applications
 • Adult TEE applications
Biopsy capable
 • No
Image Fusion Navigation capable
 • No
Physical dimensions
 • -