Verrata Plus Pressure guide wire

Verrata Plus

Pressure guide wire

For over 20 years Philips Volcano has led the way in physiology, putting patients first through continuous innovation. Now introducing our 10ᵗʰ generation physiology wire: Verrata Plus.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Specifications Show all

Model - 10185 P
Length
185 cm
Tip
Straight tip
Model - 10185JP
Length
185 cm
Tip
J-tip
Model - 10300 P
Length
300 cm
Tip
Straight tip
Model - 10300JP
Length
300 cm
Tip
J-tip