IntelliSpace Event Management Alarm management system

IntelliSpace Event Management

Alarm management system

Product number:

866030

IntelliSpace Event Management (formerly Emergin) helps your care team manage and respond efficiently to multiple event notifications, alerts and alarms by providing useful information directly to communication devices, improving efficacy.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*