IntelliVue MX40

Wearable patient monitor

The IntelliVue MX40 wearable patient monitor gives you technology, intelligent design, and innovative features you expect from Philips – in a device light enough and small enough to be comfortably worn by ambulatory patients.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*