IntelliVue MP5SC Spot check patient monitor

IntelliVue MP5SC

Spot check patient monitor

Product number:

865322

Philips IntelliVue MP5SC with IntelliVue Guardian Early Warning Scoring (EWS) helps enhance patient care by providing sought-after measurements and Clinical Decision Support right at the point of care.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Related Links