IntelliVue MX800 Bedside patient monitor

IntelliVue MX800

Bedside patient monitor

Product number:

865240

The IntelliVue MX800 is Philips first patient care solution to incorporate patient monitoring and clinical informatics. Designed to simplify access to patient information you need to enhance diagnostic confidence throughout the hospital.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*