IntelliVue MP2

Portable patient monitor

Product number:

865040

The IntelliVue MP2 is a remarkably light, flexible, and durable wearable transport monitor that’s easy to use during transport or in low acuity settings, both in and out of the hospital.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*