IntelliVue MMS X2 Measurement module and patient monitor

IntelliVue MMS X2

Measurement module and patient monitor

Philips IntelliVue X2 is a combined multi-measurement module and transport monitor, ingeniously lightening the load when it comes to patient transport. Small enough and powerful enough to go virtually anywhere.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Related Links