Holter Monitoring Software

Holter analysis software

Product number:

860292

Philips Holter monitoring system has all the tools you need to record, analyze, diagnose, and communicate ECG data – quickly and accurately. This system of compact recorders and Holter software can scale up or down to meet your needs.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*