Ultrasound

ClearVue 650

Ultrasound system

Philips ClearVue 650 ultrasound system is versatile and elegant for a variety of settings and types of exams. Best-in-class image quality & intuitive operation set it apart. You get superb quality in 2D imaging and 3D/4D imaging made easy.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*