Sparq - DS Ultrasound System

Sparq - DS

Ultrasound System

Philips Sparq ultrasound system delivers by providing a new ultrasound experience. It makes using ultrasound to guide procedures simple, so you can work fast and with ease, giving you more time to focus on your patients.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*