Ultrasound

HD15

Ultrasound system

Product number:

795066

Philips HD15 PureWave ultrasound system is the go-to system to efficiently manage a large patient load. Advanced diagnostic tools streamline routine exams. Superb images help you confidently diagnose technically challenging patients.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*