Corindus CorPath® 200 Robotic-assisted PCI system

Corindus CorPath® 200

Robotic-assisted PCI system

The Corindus CorPath® 200 is the first system designed to empower PCI with robotic precision.* It enables the placement of coronary guidewires and balloon/stent devices from the safety of a radiation-protected, interventional cockpit.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*