Veradius Neo - DS Mobile C-arm with flat detector

Veradius Neo - DS

Mobile C-arm with flat detector

As a surgeon, you need high-quality information to help you perform an increasing number of challenging interventions. Our Diamond Select Veradius mobile C-arm gives you the image quality, ease of use, and dose management features you need.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*