Astonish TF

Time-of-Flight technology

Product number:

459800473361

Astonish TF, the standard imaging technology on Philips Time-of-Flight (TOF) systems, improves contrast by up to 30% compared to non-TOF systems. It improves signal-to-noise ratio, resulting in exceptional image quality, higher speed, and enhanced accuracy.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*