Điều đó có nghĩa là gì?


Bằng cách nhấp vào ô chọn này, bạn đồng ý rằng các công ty thuộc Tập đoàn Philips có thể gửi cho bạn các thông tin tiếp thị và/hoặc quảng cáo qua email, SMS và/hoặc các kênh kỹ thuật số và ngoại tuyến khác, chẳng hạn như ứng dụng di động và mạng xã hội. Nếu luật pháp địa phương yêu cầu, chúng tôi sẽ hỏi xin sự chấp thuận riêng biệt và/hoặc bổ sung đối với từng kênh kể trên, nếu có thể áp dụng. Chúng tôi có thể sẽ phân tích và kết hợp dữ liệu cá nhân của bạn nhằm điều chỉnh thích hợp các thông tin nêu trên theo đúng sở thích và hành vi của bạn, cũng như mang đến cho bạn trải nghiệm tùy chỉnh theo từng cá nhân phù hợp hơn. Dữ liệu này có thể bao gồm:

 

Dữ liệu mà bạn đưa cho chúng tôi

Dữ liệu mà bạn chủ động muốn chia sẻ với chúng tôi như tên, địa chỉ email, địa chỉ kinh doanh, chức vụ, tổ chức, sản phẩm quan tâm, quốc gia, số điện thoại và/hoặc hồ sơ mạng xã hội.

 

Dữ liệu mà chúng tôi lấy được từ các tương tác của bạn với Philips

Dữ liệu về các tương tác của bạn chẳng hạn như các sự kiện và kênh kỹ thuật số của Philips kể cả trang web, email, mạng xã hội và ứng dụng. Dữ liệu này có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin được thu thập qua cookie, sản phẩm quan tâm, các liên lạc mà bạn bấm vào, thông tin chi tiết về địa chỉ, các trang web và sự kiện bạn truy cập và/hoặc chỉ số về mức độ gắn kết.


Bạn có thể rút lại thỏa thuận của bạn và hủy đăng ký các thông tin nêu trên bất kỳ lúc nào bằng cách hủy đăng ký liên kết đi kèm trong từng thư tiếp thị hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại trang web quyền riêng tư của Philips (www.philips.com/privacy).

Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Thông báo về quyền riêng tư của Philips, Thông báo về Cookie của PhilipsĐiều khoản sử dụng.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.