Câu hỏi đánh giá ngưng thở khi ngủ

Đơn giản chỉ cần in và hoàn thành bảng câu hỏi này để tìm hiểu xem bạn có nguy cơ bị ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) hay không ?

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Ngưng thở khi ngủ có thể là một mối nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Để tìm hiểu xem bạn có nguy cơ hay không, hãy trả lời những câu hỏi sau: