Trung tâm tài nguyên

Giúp bạn tìm thấy những gì bạn cần để làm việc hiệu quả với danh mục sản phẩm của chúng tôi, bao gồm Hướng dẫn sử dụng, khả năng tương thích về kỹ thuật, chất lượng và tuân thủ quy định và hơn thế nữa.

Search results

document magnifier get help icon

Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?
Bạn muốn đặt hàng một bản sao hướng dẫn sử dụng Sản phẩm hoặc Hướng dẫn sử dụng bằng giấy?

Document request

* This field is mandatory

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cần có phần mềm đọc tệp PDF để xem các tài liệu này.

Thông báo quan trọng: Không được thay đổi tài liệu sản phẩm vì có thể dẫn đến vấn đề an toàn.


* Lưu ý: Trung tâm Tài nguyên Philips cung cấp cho người dùng các sản phẩm Philips bản sao điện tử về nhãn mác, bao gồm cả Hướng dẫn Sử dụng, cho các sản phẩm đó. Người dùng chỉ nên truy cập các phiên bản ghi nhãn áp dụng cho ngôn ngữ và khu vực địa lý mà thiết bị được tiếp thị hợp pháp và đang được sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm có trên trang web này đều có sẵn ở tất cả các thị trường.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.