Trung tâm tài nguyên

Giúp bạn tìm thấy những gì bạn cần để làm việc hiệu quả với danh mục sản phẩm của chúng tôi, bao gồm Hướng dẫn sử dụng, khả năng tương thích về kỹ thuật, chất lượng và tuân thủ quy định và hơn thế nữa.

Đường dẫn nhanh

use philips epiq screen decoration image

Tài liệu sử dụng sản phẩm

Thông tin giúp người dùng thực hành khai thác tối đa các sản phẩm của Philips, bao gồm:

people reviewing documents decoration image

Các văn bản quy định

Tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng và quy định, bao gồm:

Cần có phần mềm đọc tệp PDF để xem các tài liệu này.

Sức khỏe cá nhân

 

Sử dụng số kiểu máy của bạn để dễ dàng tiếp cận hỗ trợ sản phẩm, bao gồm:

  • Câu hỏi thường gặp
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Lời khuyên

Hỗ trợ dịch vụ

 

Các tài nguyên để giữ cho hệ thống của bạn luôn hoạt động hoặc để khắc phục sự cố, bao gồm:

  • Hướng dẫn sử dụng hệ thống
  • Cài đặt phần mềm

Yêu cầu tài khoản người dùng

Vẫn không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?

 

Liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Thông báo quan trọng: Không được thay đổi tài liệu sản phẩm vì có thể dẫn đến vấn đề an toàn.


* Lưu ý: Trung tâm Tài nguyên Philips cung cấp cho người dùng các sản phẩm Philips bản sao điện tử về nhãn mác, bao gồm cả Hướng dẫn Sử dụng, cho các sản phẩm đó. Người dùng chỉ nên truy cập các phiên bản ghi nhãn áp dụng cho ngôn ngữ và khu vực địa lý mà thiết bị được tiếp thị hợp pháp và đang được sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm có trên trang web này đều có sẵn ở tất cả các thị trường.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.