Điều này nghĩa là gì?

 

Với sự chấp thuận của bạn, các công ty thuộc tập đoàn Philips có thể liên hệ với bạn kèm theo các thông tin quảng cáo qua email, SMS và các kênh kỹ thuật số khác, chẳng hạn như ứng dụng di động và mạng xã hội. Chúng tôi có thể sẽ phân tích và kết hợp dữ liệu cá nhân của bạn nhằm điều chỉnh thích hợp các thông tin theo đúng sở thích và hành vi của bạn, cũng như mang đến cho bạn trải nghiệm tùy chỉnh theo từng cá nhân tốt nhất. Dữ liệu này có thể bao gồm:

Dữ liệu mà bạn đưa cho chúng tôi
Dữ liệu mà bạn chủ động muốn chia sẻ với chúng tôi như: tên, ngày tháng năm sinh hay tuổi của bạn, địa chỉ email, địa chỉ vật lý, quốc gia, giới tính, số điện thoại, hồ sơ mạng xã hội.

Dữ liệu mà chúng tôi lấy được từ các tương tác của bạn với Philips
Dữ liệu về các tương tác và cách bạn sử dụng các kênh kỹ thuật số của Philips, chẳng hạn như mạng xã hội, trang web, email, ứng dụng và các sản phẩm được kết nối. Dữ liệu này có thể bao gồm: địa chỉ IP, cookie, thông tin thiết bị, các liên lạc mà bạn bấm vào, thông tin chi tiết về địa chỉ và các trang web bạn truy cập

Philips sẽ cho bạn cơ hội rút lại thỏa thuận của bạn bất kỳ lúc nào.
Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Thông báo về quyền riêng tư của Philips và Thông báo về cookie của Philips.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

I understand

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox