XperSwing Less risk, more info, new 3D insight to coronary artery diagnosis

XperSwing

Less risk, more info, new 3D insight to coronary artery diagnosis

A dual axis rotational angiography where C-arm rotates in curved trajectories around the patient, allowing imaging in all desired anatomical views in a single run. Reduce contrast dose, reduce radiation exposures.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*