IntelliVue Cableless Measurement Cableless patient monitoring

IntelliVue Cableless Measurement

Cableless patient monitoring

Allowing for greater patient ambulation, Philips IntelliVue Cableless Measurement solution provides NBP and SpO₂ data to help enhance care and aid mobilization of patients throughout your facility. Features small, lightweight devices.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*