O-MAR Metal artifact reduction for orthopedic implants

O-MAR

Metal artifact reduction for orthopedic implants

Product number:

NOCTN192

O-MAR helps to improve visualization of anatomy by reducing artifacts related to beam hardening, photon starvation and streaking caused by metal inside the body.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*