QLAB General Imaging Analysis

General imaging (GI) quantification software

Product number:

NOCTN151

QLAB is designed to get the data necessary to drive decisions that can result in quality patient care and efficiencies. View and interrogate data on-cart and off-cart to enhance department workflow efficiencies.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*