Ultrasound

Live 3D Transesophageal Echo (TEE)

3D ultrasound imaging

Product number:

NOCTN146

With Live 3D TEE, cardiologists, cardiac surgeons, anesthesiologists, interventional cardiologists, and echocardiographers can see cardiac structure and function all in real-time. It's quick, reproducible, and quantifiable.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*