Pinnacle³ AcQSim³

The first step in IGRT treatment planning

Product number:

NOCTN142

Imagine being able to view vascular, soft tissue, bony, and abnormal structures at the same time. Now you can, using the AcQSim³ workstation. Use CT simulation during the planning process and visualize tumor movement within the patient.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*