Pinnacle³ Syntegra

Automated multi-modality image registration

Product number:

NOCTN141

Increase confidence in contouring and simulation with multi-modality image registration for treatment planning integrated within Pinnacle³. Syntegra multi-modality registration software shortens the radiation therapy planning cycle and results in more confident diagnoses.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*