Respironics Total Face Mask

Total face mask

The Philips Respironics Total Face Mask is a comfortable alternative for patients who may not be able to obtain a good seal with a nasal or oro-nasal mask, experience skin breakdown due to pressure on sensitive areas, or who are claustrophobic.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*