Respironics PN831

Pediatric nasal mask

Now you can provide noninvasive ventilation (NIV) to small children with a comfortable gel cushion and appropriately sized headgear. The Respironics PN831 is for pediatric patients who are one year or older (>7 kg).

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*