MX16ᴱᵛᵒ - DS CT scanner

MX16ᴱᵛᵒ - DS

CT scanner

Philips MX16ᴱᵛᵒ CT scanner is evolving the way that clinicians are able to care for patients by offering them exceptional image quality with low dose, high patient throughput, and attractive total cost of ownership.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*