IntelliVue MX400/MX450 ITD Roll Stand Mount Mounting solution

IntelliVue MX400/MX450 ITD Roll Stand Mount

Mounting solution

Learn more about roll stand, including a tilt and swivel unit for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550 monitor.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Specifications Show all

Additional information
DIN EN 60601-1
2006 tested
Maximum load, tilt and swivel unit
14 kg / 30,8 lbs
Maximum load, basket
3 kg / 6,6 lbs
Maximum load, rollstand
50 kg / 110,2 lbs
Height, rollstand
1293 mm
Finish, rollstand and tilt and swivel unit
RAL 7035 light grey, powder-coated
Finish, handle and vertical holder
medium aqua accent, powder-coated

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20