Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550 ITD Fix Mount

Mounting solution

Learn more about the fix mount upgrade kit for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550 monitor.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Fix Mount Options: ITD Fix Mount || 1
Fix Mount Options: ITD Fix Mount

Fix Mount Options: ITD Fix Mount

ITD part no. TS.0635.999 Kit includes: Universal adapter; adapter plate for Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550.

Specifications

Additional information
Additional information
DIN EN 60601-1
  • 2006 tested
Maximum load, universal adapter
  • 14 kg / 30,8 lbs
Finish, universal adapter and andapter plate
  • anodized

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20