Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MX500/MX550 GCX Pedestal and Horizontal Channel Mount

Mounting solution

Learn more about additional options available to mount the IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550 patient monitoring system.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: P... || 1
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Pedestal (Duckfoot) Mount

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Pedestal (Duckfoot) Mount

GCX Part: AG-0018-36 kit includes: Desktop pedestal mount for all MX400/MX450/MX500/MX550 components.
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: H... || 1
IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Horizontal Channel Mount

IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550: Horizontal Channel Mount

GCX Part: AG-0018-38 kit includes: Allows mounting to a counter top (bolt down) or to a horizontal GCX Channel.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: http://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180