IntelliVue MX800 ITD Desk Mounts Mounting solution

IntelliVue MX800 ITD Desk Mounts

Mounting solution

Learn more about the desk adapter, including a tilt and swivel unit for Philips IntelliVue MX800 monitor.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Specifications Show all

Additional information
DIN EN 60601-1
2006 tested
Maximum load, tilt and swivel unit
14 kg / 30,8 lbs
Finish, tilt and swivel unit and desk adapter
RAL 7035 light grey, powder-coated

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20