Philips Monitor Mounting Solutions

Intellivue MP90 Additional Mounting ITD Mounting Accessories

Mounting solution

Learn more about ITD Mounting Accessories available for Intellivue MP90 monitors.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Power supply holder for Philips Intel... || 1
Power supply holder for Philips IntelliVue MP 90 monitors

Power supply holder for Philips IntelliVue MP 90 monitors

ITD part no. TS 6161.9 (Additional information; finish: Arctic White; max. load: 2 kg / 4.4 lbs)
Power supply holder for Philips Intel... || 1
Power supply holder for Philips IntelliVue MP90 monitors

Power supply holder for Philips IntelliVue MP90 monitors

ITD part no. TS 6162.9 (Additional information; finish: Arctic White; max. load: 2 kg / 4.4 lbs)
Power supply holder for Philips Intel... || 1
Power supply holder for Philips IntelliVue MP 90 monitors

Power supply holder for Philips IntelliVue MP 90 monitors

ITD part no. TS 6163.9 (Additional information; finish: Arctic White; max. load: 2 kg / 4.4 lbs)
Loudspeaker and speed point holder fo... || 1
Loudspeaker and speed point holders

Loudspeaker and speed point holders

ITD part no. TS 6164.9 (Additional information; finish: Arctic White; max. load: 1 kg / 2.2 lbs)

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20