Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP80/90 Flatscreen Wall Mounting VHC Flush Wall

Mounting solution

Learn more about the options available to mount the IntelliVue MP80/90 Display on a wall.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
VHC Variable Height Channel and 12"(3... || 1
VHC Variable Height Channel and 12"(300mm) Support Arm

VHC Variable Height Channel and 12"(300mm) Support Arm

The configuration shown requires: GCX P/N: FWM-0001-36; 24"(600mm) Variable Height Channel with 32-36 lb.(150N) counterbalance and 8"(200mm) vertical travel. GCX P/N: AG-0019-21 12"(300mm); M Series Pivot Arm Kit with Down Post for Flexible Module Server (FMS) and Bracket for Remote Speedpoint and External Alert Device
VHC Variable Height Channel Support A... || 1
VHC Variable Height Channel Support Arm

VHC Variable Height Channel Support Arm

The configuration shown requires: GCX P/N: FWM-0001-36; 24"(600mm) Variable Height Channel with 32-36 lb.(150N) counterbalance and 8"(200mm) vertical travel. GCX P/N: AG-0019-20; 8"(200mm) M Series Pivt Arm Kit with Down Post for Flexible Module Server (FMS) and Bracket for Remote Speedpoint and External Alert Device

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: http://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180