Transducers

X7-2t

Live 3D TEE xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology

Learn more about the Philips X7-2t Live 3D TEE xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology in the specification table below.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications Xem tất cả

Specifications
Technology
xMATRIX, PureWave
Number of elements
2500
Frequency range
7 - 2 MHz
Array Type
xMATRIX Sector
Aperture
Proprietary
Field of view
90°
Volume of field of view
98° x 98°
Modes
2D, advanced XRES, harmonic imaging, M-mode, color M-mode, color flow, PW Doppler, CW Doppler, Live xPlane imaging, Live 3D Echo, Live 3D zoom, 3D zoom color, 3D zoom color preview
Applications
Adult TEE applications
Biopsy capable
No
Image Fusion Navigation capable
No
Physical dimensions
-