Transducers

X5-1

xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology

Learn more about the Philips X5-1 xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology in the specification table below.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications Xem tất cả

Specifications
Technology
xMATRIX, PureWave
Number of elements
3040
Frequency range
5 - 1 MHz
Array Type
Sector, Volume Sector
Aperture
Proprietary
Field of view
90°
Volume of field of view
98° x 98°
Modes
2D, M-Mode, Color M-Mode, PW, CW, Color, TDI, TDI PWD, xPlane, Live 3D, Live 3D Color, Harmonic Imaging, Advanced XRES, 2D/Live 3D LVO, iRotate and xPLANE
Applications
Adult/Pediatric Cardiac, Abdominal Vascular, TCD
Biopsy capable
No
Image Fusion Navigation capable
No
Physical dimensions
9.2 x 3.9 x 2.9 cm (3.6 x1.5 x 1.1 in) LWD