Transducers

C9-3io

Broadband curved array transducer

Learn more about the Philips C9-3io broadband curved array transducer in the specification table below.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications

Specifications
Specifications
Technology
 • Broadband
Number of elements
 • 128
Frequency range
 • 9 - 3 MHz
Array Type
 • Curved
Aperture
 • -
Field of view
 • -
Volume of field of view
 • -
Modes
 • 2D, color Doppler, color power angio (CPA), PW Doppler
Applications
 • General abdominal surgery, general contrast, and abdominal intervention applications
Biopsy capable
 • Yes
Image Fusion Navigation capable
 • No
Physical dimensions
 • -