Brilliance CT 64 Channel - DS CT scanner

Brilliance CT 64 Channel - DS

CT scanner

Philips Brilliance CT 64-slice is one of the most advanced CT systems. It can expand clinical boundaries in cardiac, pulmonary, trauma, and pediatric imaging.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*