Brilliance CT 16 slice - DS CT scanner

Brilliance CT 16 slice - DS

CT scanner

Product number:

889406

Philips Brilliance CT 16-slice scanner is a high-performance system. It’s ideally suited for routine CT studies, CTA, and advanced motion-sensitive applications, such as CT colonography and pulmonary studies.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*