BrightView - DS SPECT system

BrightView - DS

SPECT system

Diamond Select BrightView SPECT features innovative technologies that let you get closer to patients for superb image resolution. This gives you exceptional image quality even for challenging studies –from infants to large patients.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*