IntelliVue MX550 Portable/bedside patient monitor

IntelliVue MX550

Portable/bedside patient monitor

Product number:

866066

The IntelliVue MX550 pairs powerful bedside monitoring with the reassurance of a battery backup. Supplying comprehensive patient information at a glance, it can make a real difference when multiple patients and priorities need attention.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*