IntelliVue Smart-hopping Network Wireless network

IntelliVue Smart-hopping Network

Wireless network

Product number:

865346

The proprietary IntelliVue Smart-hopping WMTS Network operates in the 1.4 GHz band, providing bidirectional communication between IntelliVue devices and the Patient Information Center.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*