IntelliVue MX700 Bedside patient monitor

IntelliVue MX700

Bedside patient monitor

Product number:

865241

Philips IntelliVue MX700 bedside patient monitor offers an expanded, real-time view of your patients’ vital signs. The integrated PC (iPC) option brings a host of clinically relevant information from your hospital’s intranet & applications.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*