Emergency Care & Resuscitation

HeartStart FR3

Defibrillator

Product number:

861388

The HeartStart FR3 is Philips best professional-grade AED with advanced features for the professional responder. The FR3 reduces deployment time by eliminating steps and helps you start the right therapy on your patient faster.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications Xem tất cả

Environmental - IntelliBridge EC40/80
Temperature
°C