Ultrasound

  Sparq

  Ultrasound system

  Philips Sparq ultrasound system makes scanning and interpreting quality ultrasound images in the ICU simple, so you can work fast and with ease, giving you more time to focus on your patients.

  Philips Sparq ultrasound system makes scanning and interpreting quality ultrasound images in the ICU simple, so you can work fast and with ease, giving you more time to focus on your patients.

  Thông Tin Liên Hệ

  * Trường này là bắt buộc
  *

  Chi tiết liên lạc

  *
  *
  *

  Chi tiết công ty

  *
  *
  *
  *
  *

  Chi tiết doanh nghiệp

  Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
  *
  *